Hnutí PRO Jeseník

Uskupení lidí s vlastním rozumem

PRO Jeseník je volným uskupením lidí s vlastním názorem a selským rozumem, kteří chtějí, aby bylo město Jeseník i nadále tím nejlepším místem pro život svým občanům. Poprvé jsme vstoupili do komunální politiky v roce 2010 pod názvem Mladí pro Jeseník, ale během našeho prvního volebního období jsme dospěly a říjnových volbách roku 2014 kandidovalo již naše sdružení do zastupitelstva pod novým názvem PRO Jeseník. Právě toto označení se ustálilo a již nám zůstalo vlastní i pro komunální volby v roce 2018. Mezi našimi kandidáty najdete mix mužů a žen všech věkových kategorií, vykonávajících různorodá povolání (ředitelé, lékaři, učitelé, advokáti, živnostníci, fyzioterapeuté...). 

Ať už jako součást vládní koalice nebo důsledná opozice, již 12 let hájíme zájmy města Jeseník a jeho občanů. Buďte také PRO Jeseník!

Zastupitelé hnutí PRO Jeseník

Ve volebním období 2018 - 2022 Vás v městském zastupitelstvu zastupují

Václav Urban

místostarosta

Místostarosta

tibor macík

radní

Ředitel stravování PLL

david raif

zastupitel

Advokát

eva jedličková

zastupitelka

Pedagog

Aktuality

Novinky a aktuality nejen z komunální politiky v Jeseníku naleznete na našem blogu

Podpoříme rekonstrukci krytého bazénu

Budoucnost krytého plavání na Jesenicku je otázkou, kterou budou muset řešit zastupitelé, kteří vzejdou z nadcházejících komunálních voleb. …

zobrazit článek

Živnostníci jsou páteří ekonomiky města

Firmy a živnostníci jsou páteří ekonomiky každého města, nejen Jeseníku! Pokud chceme mít prosperující město, potřebujeme dostatečný počet …

zobrazit článek

Bezpečné a čisté město je priorita

Bezpečné a čisté město považujeme za jednu z prioritních úloh, které má vedení města svým občanům zajistit. I proto jsme rádi, že se nám v …

zobrazit článek
Skatepark Jeseník

Jeseník má nový skatepark

Plníme naši další programovou prioritu. Poslední zasedání zastupitelstva města totiž přineslo schválení rozpočtu na investiční akci rekonstrukce …

zobrazit článek

Rekonstukce úpravny vod

Úpravna vody v Adolfovicích je strategickým a nenahraditelným vodním zdrojem. Vznikla v 60. letech minulého století a jen kosmetickou rekonstrukcí …

zobrazit článek
Všechny články 

Hodnotové
patero

Základním předpokladem u všech našich kandidátů je respektování společného hodnotového patera.

01

Cílem naší komunální politiky je čisté a bezpečné město, které v dostatečné míře naplňuje základní potřeby svých občanů, poskytuje jim zázemí pro další rozvoj a opírá se o rozvinutou, moderní samosprávu.

02

Prosazujeme průhlednost veřejného života, potírání korupce a je proti zneužívání získané moci. Věříme v právní řád a jeho dodržování. Odmítáme veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti. Nespolupracujeme s nedemokratickými a extremistickými silami.

03

Mezi naše základní programové priority patří rozpočtová zodpovědnost a prosperující ekonomika města. Zastupitelé nerozhodují o svých vlastních penězích, ale o penězích občanů.

04

Do veřejných funkcí prosazujeme osobnosti – schopné, zodpovědné a sebevědomé občany, kteří dokážou převzít odpovědnost sami za sebe, rodinu, obec, kraj, stát a život budoucích generací a výsledky jejich práce a činnosti svědčí o takto nabytých zkušenostech.

05

K dalším společným prioritám patří podpora podnikání a turismu, kvalitní zdravotní a vzdělávací systém, péče o životní prostředí a zachování kulturního dědictví.