Hnutí PRO Jeseník

Uskupení lidí s vlastním rozumem

PRO Jeseník je volným uskupením lidí s vlastním názorem a selským rozumem, kteří chtějí, aby bylo město Jeseník i nadále tím nejlepším místem pro život svým občanům. Poprvé jsme vstoupili do komunální politiky v roce 2010 pod názvem Mladí pro Jeseník, ale během našeho prvního volebního období jsme dospěly a říjnových volbách roku 2014 kandidovalo již naše sdružení do zastupitelstva pod novým názvem PRO Jeseník. Právě toto označení se ustálilo a již nám zůstalo vlastní i pro komunální volby v roce 2018. Mezi našimi kandidáty najdete mix mužů a žen všech věkových kategorií, vykonávajících různorodá povolání (ředitelé, lékaři, učitelé, advokáti, živnostníci, fyzioterapeuté...). 

Ať už jako součást vládní koalice nebo důsledná opozice, již 12 let hájíme zájmy města Jeseník a jeho občanů. Buďte také PRO Jeseník!

Zastupitelé hnutí PRO Jeseník

Ve volebním období 2022 - 2026 Vás v městském zastupitelstvu zastupují

Václav Urban

místostarosta

Místostarosta

tibor macík

radní

Ředitel stravování PLL

Radomír Kuba

zastupitel

Podnikatel

eva jedličková

zastupitelka

Pedagog

Aktuality

Novinky a aktuality nejen z komunální politiky v Jeseníku naleznete na našem blogu

Náklady na službu senior taxi

Město Jeseník patří mezi několik málo vybraných měst v České republice, které nabízí svým občanům službu senior taxi. Díky té mohou registrovaní …

zobrazit článek

Změny ve vedení technických služeb

Technické služby Jeseník jsou akciovou společností, kterou ze 100% vlastní a z pozice valné hromady (složené z radních) také řídí město Jeseník. …

zobrazit článek

Co s hotelem Slovan?

Hotel Slovan, ikonický hotel v centru Jeseníku, jehož historie sahá až do roku 1868, zůstává v nejistotě ohledně svého dalšího osudu. Zastupitelé …

zobrazit článek
Keprnický potok

Strategicky významná investice pro Jesenicko

Nedostatek vody v krajině a špatná kvalita pitné vody je globální problém, který trápí regiony napříč celým světem. A nelze očekávat, že se …

zobrazit článek

Dotace 1500 Kč pro každé jesenické dítě

Zastupitelstvo města (3/2023) schválilo zavedení nové dotace ve výši 1500 Kč pro každé dítě na volnočasové aktivity. Ačkoliv město Jeseník …

zobrazit článek
Nezaměstnanost v Jeseníku

Nezaměstnanost v Jeseníku

Ačkoli byl Jeseník léta považován za město s vysokou mírou nezaměstnanosti, data posledních let potvrzují opak. Nezaměstnanost přímo …

zobrazit článek

Co s automobily ve městě Jeseník?

Zastupitelstvo města bude rozhodovat o plánu mobility a budoucím postavení automobilové dopravy ve městě. V březnu roku 2022 zadalo město Jeseník …

zobrazit článek

Aktuality z rady města 11/2023

V pondělí 6.3 proběhlo řádné jednání rady města (11/2023). Přinášíme struční přehled nejzajímavějších bodů. Stručný přehled hlavních bodů …

zobrazit článek

Aktuality z rady města 8/2023

V pondělí 20.2 proběhlo řádné jednání rady města (8/2023). Přinášíme struční přehled nejzajímavějších bodů. Stručný přehled hlavních bodů …

zobrazit článek

Dotace z rozpočtu města Jeseník 2023

Přinášíme stručný přehled dotačních žádostí, podpořených v rámci 1.kola dotací z rozpočtu města Jeseník. Město Jeseník každoročně podporuje …

zobrazit článek

Aktuality z rady města 7/23

V pondělí 6.2 proběhlo řádné jednání rady města (7/2023). Přinášíme struční přehled nejzajímavějších bodů. Stručný přehled hlavních bodů …

zobrazit článek

Aktuality z rady města 6/23

V pondělí 30.1 proběhlo řádné jednání rady města (6/2023). Přinášíme struční přehled nejzajímavějších bodů. Stručný přehled hlavních bodů …

zobrazit článek

Aktuality z rady města 3/23

V pondělí 16.1 proběhlo řádné jednání rady města (3/2023). Přinášíme struční přehled nejzajímavějších bodů. Stručný přehled hlavních bodů …

zobrazit článek

Aktuality z rady města 28/22

V pondělí 19.12 proběhlo pravděpodobně poslední letošní jednání rady města. Přinášíme struční přehled nejzajímavějších bodů. Stručný …

zobrazit článek

Aktuality z rady města 27/22

V pondělí 5.12 proběhlo čtvrté jednání rady města. Přinášíme struční přehled nejzajímavějších bodů. Stručný přehled hlavních bodů programu …

zobrazit článek

Aktuality z rady města 26/22

V pondělí 28.11 proběhlo třetí jednání rady města. Přinášíme struční přehled nejzajímavějších bodů. Stručný přehled hlavních bodů programu …

zobrazit článek

Aktuality z rady města 25/22

V pondělí 14.11 proběhlo druhé jednání rady města. Přinášíme proto struční přehled nejzajímavějších bodů. Stručný přehled hlavních bodů programu…

zobrazit článek

Aktuality z rady města 24/22

V úterý 1.11 proběhlo první jednání rady města v novém složení po ustavujícím zastupitelstvu. Přinášíme proto struční přehled nejzajímavějších…

zobrazit článek

Neplatnost voleb aneb skandál se nekoná

V letošním 39. vydání JT bylo naše hnutí nepřímo obviněno z manipulace výsledků komunálních voleb v 10. okrsku, což nakonec vyústilo v podání …

zobrazit článek

Aktuality z rady města 23/22

V pondělí 10.10 proběhlo pravděpodobně poslední zasedaní rady města před ustanovujícím zastupitelstvem, které je naplánováno na čtvrtek …

zobrazit článek

Staronová koalice

Jeseník srdcem a PRO Jeseník se domluvili, že budou společně pokračovat i v následujícím volebním období a vytvoří tak stabilní a funkční prostředí…

zobrazit článek

Obhájili jsme 4 mandáty

Děkujeme voličům za projevenou důvěru v letošních komunálních volbách, ve kterých naše hnutí obhájilo dosavadní 4 mandáty a lehce si i procentuálně…

zobrazit článek

Vše o volbách na jednom místě

Dnes začínají volby do městského zastupitelstva, proto jsme pro Vás připravili souhrn těch nejdůležitějších informací. Hlasovat můžete v pátek …

zobrazit článek

Nejsme PRO zvýhodňování Montessori

Jsme rádi, že v Jeseníku umíme mladým rodinám nabídnout kromě standardní výuky také alternativu v podobě Montessori vzdělávání. Tento systém si …

zobrazit článek

Jsme PRO navýšení dotací na sport

Financování mládežnického sportu není dostatečné. Jsme PRO navýšení alokovaného rozpočtu na dotace pro mládežnický sport, který ve srovnání s …

zobrazit článek

Jsme PRO revitalizaci sídlišť

Je nezbytné pokračovat v postupné a systematické revitalizaci jesenických sídlišť. V nadcházejícím volebním období by po revitalizaci sídliště 9. …

zobrazit článek

Jsme PRO zavádění konceptu SMART city

V posledních komunálních volbách jsme deklarovali, že jsme PRO a budeme podporovat zavádění konceptu SMART city a digitalizaci městské samosprávy. …

zobrazit článek

Jsme PRO vybudovat chodníku do lázní

Po vybudování chodníku z Jeseníku do lázní volají obyvatelé i turisté již mnoho let. Lázně jsou městskou částí Jeseníku. Nenachází se zde pouze …

zobrazit článek

Jsme PRO zbourání úřadu na ulici Tovární

V příštím volebním období budeme prosazovat zbourání provozně již nevyhovující, zastaralé a energeticky velmi náročné budovy Městského úřadu na …

zobrazit článek
Jeseník jako regionální lídr

Jeseník jako regionální lídr

Chceme, aby se Jeseník stal plnohodnotným a silným lídrem regionu, a to zejména v otázkách cestovního ruchu, dopravní obslužnosti a odpadového …

zobrazit článek

Podpoříme rekonstrukci krytého bazénu

Budoucnost krytého plavání na Jesenicku je otázkou, kterou budou muset řešit zastupitelé, kteří vzejdou z nadcházejících komunálních voleb. …

zobrazit článek

Živnostníci jsou páteří ekonomiky města

Firmy a živnostníci jsou páteří ekonomiky každého města, nejen Jeseníku! Pokud chceme mít prosperující město, potřebujeme dostatečný počet …

zobrazit článek

Bezpečné a čisté město je priorita

Bezpečné a čisté město považujeme za jednu z prioritních úloh, které má vedení města svým občanům zajistit. I proto jsme rádi, že se nám v …

zobrazit článek
Skatepark Jeseník

Jeseník má nový skatepark

Plníme naši další programovou prioritu. Poslední zasedání zastupitelstva města totiž přineslo schválení rozpočtu na investiční akci rekonstrukce …

zobrazit článek

Rekonstukce úpravny vod

Úpravna vody v Adolfovicích je strategickým a nenahraditelným vodním zdrojem. Vznikla v 60. letech minulého století a jen kosmetickou rekonstrukcí …

zobrazit článek
Všechny články 

Hodnotové
patero

Základním předpokladem u všech našich kandidátů je respektování společného hodnotového patera.

01

Cílem naší komunální politiky je čisté a bezpečné město, které v dostatečné míře naplňuje základní potřeby svých občanů, poskytuje jim zázemí pro další rozvoj a opírá se o rozvinutou, moderní samosprávu.

02

Prosazujeme průhlednost veřejného života, potírání korupce a jsme proti zneužívání získané moci. Věříme v právní řád a jeho dodržování. Odmítáme veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti. Nespolupracujeme s nedemokratickými a extremistickými silami.

03

Mezi naše základní programové priority patří rozpočtová zodpovědnost a prosperující ekonomika města. Zastupitelé nerozhodují o svých vlastních penězích, ale o penězích občanů.

04

Do veřejných funkcí prosazujeme osobnosti – schopné, zodpovědné a sebevědomé občany, kteří dokážou převzít odpovědnost sami za sebe, rodinu, obec, kraj, stát a život budoucích generací a výsledky jejich práce a činnosti svědčí o takto nabytých zkušenostech.

05

K dalším společným prioritám patří podpora podnikání a turismu, kvalitní zdravotní a vzdělávací systém, péče o životní prostředí a zachování kulturního dědictví.