Bezpečné a čisté město je priorita

Bezpečné a čisté město považujeme za jednu z prioritních úloh, které má vedení města svým občanům zajistit. I proto jsme rádi, že se nám v uplynulém volebním období podařilo podpořit a zrealizovat řadu dílčích opatření, které pozitivně ovlivnili a zlepšili situaci ve městě. Těmi zásadními primárně myslíme:

✅ Personální změny ve vedení městské policie

✅ Přesun sídla městské policie do centra města

✅ Zřízení služby pro odvoz podnapilých osob na záchytnou stanici v Olomouci

✅ Schválení a pořízení služebního psa pro MP

✅ Působení komise pro bezpečné město

Ačkoliv situace ještě není zdaleka ideální, i nadále chceme aktivně podporovat práci městské policie a ostatních složek IZS👮‍♀️👮 . Vážíme si jejich těžké práce v terénu a děkujeme za ni 👏 Vědomi si celé řady legislativních limitů a překážek, budeme i nadále hledat nové cesty pro řešení této problematiky. Bezpečné a čisté město je totiž priorita.

❓ Co si myslíte vy? Byl odvoz podnapilých občanů do Olomouce správný krok? Nebo mají pravdu kritici, kteří jej považují za nedůstojný a drahý?