Změny ve vedení technických služeb

Technické služby Jeseník jsou akciovou společností, kterou ze 100% vlastní a z pozice valné hromady (složené z radních) také řídí město Jeseník. Rok 2023 vnesl do vedení této společnosti řadu významných změn, které se staly předmětem řady diskuzí nejen na plénu zastupitelstva města. Postupnými kroky došlo nejprve k odvolání a nahrazení všech členů představenstva společnosti, navýšení odměn pro členy představenstva, nahrazení ředitele společnosti. Po 5ti letech také došlo k zániku mandátu celé dozorčí rady. Zdá se, že rok 2024 v nastaveném trendu pokračuje. Na novoročním zasedání valného hromady došlo k dovolení 2 nových členů dozorčí rady a zároveň také k navýšení jejich odměn. Měsíční odměna člena dozorčí rady se zvýší ze 4.000 Kč na 7.000 Kč a měsíční odměna předsedy dozorčí rady z 10.000 Kč na 12.000 Kč. Valná hromada také schválila vyplacení mimořádné odměny předsedovi představenstva 50.000 Kč a místopředsedovi představenstva 40.000 Kč.

Z důvodu přetrvávajících neshod kolem rozhodování o řízení a směřování TSJ, naši zástupci ve valné hromadě dlouhodobě tyto kroky nepodporují a nepodpořili ani schválené návrhy.