Aktuality z rady města 26/22

V pondělí 28.11 proběhlo třetí jednání rady města. Přinášíme struční přehled nejzajímavějších bodů.

Stručný přehled hlavních bodů programu

Dotace a dary

  • Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit městské porodné na rok 2023 ve výši 5000 Kč.
  • Rada města schválila bezúplatnou výpůjčku sálu IPOS organizaci MKZ za účelem nácviku úvodního tance a slavnostní polonézy
  • Rada města schválila bezúplatnou výpůjčku sálu IPOS organizaci MKZ za účelem pořádání akce „Adventní koncert Marie Rottrové
  • Rada měst dala souhlas organizaci MZK podat dotační žádosti na akce „Knihovna není jen kniha“, „Jesenické kulturní léto 2023“ a „Současné umění pro Jeseník 2023 – výstava Adély Součkové

Rozvoj města

  • Rada města doporučila schválit dodatek k mandátní smlouvě č.119 s TSJ a.s., kterým se pro rok 2022 navýší částka pro údržbu zeleně, místní komunikace, hřbitovy a veřejné osvětlení
  • Rada města zřídila „dopravní komisi“ a „komisi pro občanské záležitosti“, včetně jmenování jejich členů a předsedy
  • Rada města nerozhodla o vstupu do SLM

Majetek města

  • Město Jeseník bezplatně nabylo pozemek před prodejnou Jednotna na ulici Lipovská
  • Rada města nerozhodla o záměru prodeje objektu hotelu Slovan