Co s hotelem Slovan?

Hotel Slovan, ikonický hotel v centru Jeseníku, jehož historie sahá až do roku 1868, zůstává v nejistotě ohledně svého dalšího osudu. Zastupitelé města totiž zrušili záměr prodeje této budovy, protože za odhadní cenu 32,7 milionů korun se nenašel vhodný zájemce. Velkorysá rekonstrukce, zahrnující i dobudování pasáže Alkron, která proběhla v letech 2005-2007, přitom vyšla na necelých 200 milionů v tehdejších cenách. Od té doby se zde vystřídalo několik nájemců, nezřídka byl hotel přechodně uzavřený a s každým dalším novým nájemcem klesalo i vysoutěžené nájemné. Stabilitu přinesla až společnost Alteris s.r.o, která si pronajala hotel Slovan v roce 2012 a dodnes jej provozuje. Výše nájmu však v současné době nestačí na pokrytí běžných výdajů, oprav a blížících se investic, které město s objektem má. A protože se nepodařilo s nájemcem vyjednat navýšení nájmu na úroveň, která by pro město nebyla ztrátová, rozhodlo vedení města k 31.5.2024 vypovědět nájemní smlouvu a nelézt ekonomičtější využití objektu. Jaké jsou tedy možnosti?

1. Vysoutěžení nového nájemce hotelu Slovan

Prvním nájemcem po rozsáhlé rekonstrukci objektu byly Priessnitzovy léčebné lázně a.s., které si hotel pronajímaly za částku přesahující 130 tisíc korun měsíčně. V roce 2009 dokonce odvedly na nájemném městu rekordní sumu 2.268.000 Kč. Nerentabilní provoz nakonec vedl lázně v roce 2011 k ukončení nájmu. Od té doby s každým dalším nájemcem klesalo vysoutěžené nájemné o desítky tisíc a výsledek byl vždy stejný – ukončení nájmu z důvodu špatné ekonomiky. Až nájemné ve výši 35 tisíc měsíčně (420.000 Kč ročně) přineslo na více než 10 let stabilního nájemníka, který případné zvýšení nájmu považuje za již nerentabilní, a proto na něj nepřistoupí. Město Jeseník se tak může pokusit o vysoutěžení nového nájemníka, který nabídne vyšší nájemné, avšak riziko spojené se opakovaným střídáním nesolidních nájemců (dobrodruhů) je vysoké a může město vyjít velmi draho.

2. Dotování stávajícího provozu hotelu Slovan

Město by mohlo také akceptovat tvrzení současného nájemce a ponechat provoz za stávajících podmínek s tím, že toto soukromé podnikání bude občana každoročně něco stát. Ať již na běžných opravách, které nad určitou výši hradí město Jeseník, nebo na nezbytných investicích, které nás dříve či později neminou. Výměnou za tyto vynaložené prostředky získá město i na další roky stabilního a spolehlivého nájemce, který zde vytváří pracovní místa. Toto však není varianta, kterou bychom za stávajících podmínek při případném rozhodování podpořili.

3. Prodej objektu hotelu Slovan

Záměr prodeje byl opakovaně zveřejněn, avšak vhodného nájemce se vybrat nepodařilo. Přitom požadovaná cena 32,7 milionů zdaleka nedosahuje částky, za kterou byl hotel nákladně rekonstruován. Dalším faktem zůstává, že případný nový vlastník si s objektem může libovolně nakládat a z bývalého hotelu se může velmi jednoduše stát ubytovna, večerka, prodejna oblečení nebo může začít objekt znova chátrat. Město sice požadovalo záruky, že v případě prodeje bude nový vlastník objekt provozovat po dobu 10 let jako ubytovací zřízení, ale to je jen chabá a pomíjivá záruka pro objekt se 155letou historií. Jednání o prodeji se také vedlo se současným nájemcem, ten však nabízí za objekt výrazně nižší částku, než je požadovaných 32,7 milionů a dále by potřeboval dokoupit i část prostor v pasáži Alkron, které by využil pro zbudování hotelového wellness. Ostatně absence wellness je jedním z důvodů, které prizmatem dnešních požadavků na hotelový provoz objektivně snižují atraktivitu tohoto zařízení v očích případných provozovatelů, investorů i hostů.

4. Přestavba a jiné využití objektu

Město by také mohlo objekt přestavět na bytový dům se standardními nebo malometrážními byty, provozovat dům na startovací bydlení nebo zde přesunout část svého úřadu z Tovární ulice. Jedná se však o investičně náročnou variantu, která dále neřeší, co se spodkem budovy, kde se nachází restaurace, bar a prostorná kuchyně. Navíc byl odsouhlasen záměr nezbytné a velmi rozsáhlé rekonstrukce objektu IPOS, která počítá s přesunem úřadu na Tovární ulici pod jednu střechu IPOSu.

5. Provozování hotelu Slovan „profesionály na klíč“

Za PRO Jeseník jsme také v minulosti prověřovali z našeho pohledu nejlepší variantu, kterou je provozování hotelu na klíč specializovanou společností. Ve sféře hotelového businessu bývá běžnou praxí, že vlastníci ubytovacích zařízení, kteří nejsou spokojeni s výsledky vlastního podnikání, svěří provoz hotelu specializované společnosti, která dosadí své vlastní krizové managery. Ti pak řídí hotel se zaměřím na dosažení stanového cíle – zvýšení návštěvnosti, stabilizace provozu, kapitalizace investice, zvýšení standardu a hodnocení, navýšení hodnoty… Cíle mohou být různé a záleží na nastavení spolupráce. Konkrétně jsme oslovili společnost Golden apple hotels, která je spojená s takovými projekty, jakými jsou Orea hotels&resorts, Aqua Palace Praha, Lázně Libverda, Mariánské lázně, Radisson blue a další. Bohužel, hotel Slovan se svou relativně nízkou kapacitou a absencí wellness, nebyl pro tuto společnost zajímavým projektem.

6. Provozování hotelu Slovan městskou společností

Poslední variantou je provozování hotelu městskou společností. Ačkoliv si nemyslím, že úlohou města je podnikání a provozování obdobných zařízení, zpoza kopce známe i příklady dobré praxe, kdy z velké nouze vznikl životaschopný a ekonomicky udržitelný projekt, který zásadně nenarušuje podnikatelské prostředí a slouží veřejnému zájmu. Hotel Slovan je zavedeným podnikem v lázeňském městě s rozvinutým cestovním ruchem a dvěmi gastronomickými školami. Navíc i samotné město mnohokrát do roka využívá ubytovací služby, pronajímá si konferenční prostory nebo objednává pohoštění a stravovací služby obecně. Při správném nastavení obchodní strategie a dosazení kompetentních osob do vrcholového managementu, stojí minimálně za úvahu, zkusit hotel několik let provozovat vlastními silami. A pokud ani tato cesta nezajistí hotelu stabilní budoucnost, můžeme se opět vrátit k myšlence přestavby objektu či hledání vhodného kupce.

Napište nám

Máte jiný názor nebo Vás napadla lepší varianta? Chybí Vám v článku nějaká podstatná informace? Podělte se s námi a napište nám na info@pro-jesenik.cz.

S úctou
Tibor Macík