Aktuality z rady města 3/23

V pondělí 16.1 proběhlo řádné jednání rady města (3/2023). Přinášíme struční přehled nejzajímavějších bodů.

Stručný přehled hlavních bodů programu

Ekonomika

 • Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zajištění vydávání zpravodaje „Naše město

Dotace a dary

 • Rada města schválila podání žádosti na o dotaci na obnovu Anglického pramene
 • Rada města schválila podání žádosti na o dotaci na provoz informačního centra v roce 2023
 • Rada města schválila MKZ podání žádosti na o dotaci na Schubertovu klavírní soutěž
 • Rada města schválila MKZ podání žádosti na o dotaci na akce v rámci projektu Jesenické kulturní léto
 • Rada města schválila MKZ podání žádosti na o dotaci na nákup vybavení do knihovny a divadla
 • Rada města chválil bezúplatné nabytí „Lelkovadla“ a „Ochranovské hvězdy“ od MKZ

Rozvoj města

 • Rada města schválila výběr dodavatele investiční akce obnovy komunikace ulice Dittersdorfovi a Poštovní, která by měla být zahájena v dubnu 2023
 • V rámci připravovaného záměru investiční akce „Chodník ulice Nádražní a Puškinova“  schválila rada města uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti za účelem zřízení trvalé stavby
 • Rada města rozhodla o zavedení elektronické evidence nádob na komunální a BIO odpad v rámci připravované modernizace odpadového hospodářství
 • V rámci společného postupu SMOJ ve věci dlouhodobé nespokojenosti se sběrem oděvů, obuvi a textilu, vypověděla rada města spolupráci se společností TextilEco a.s. Službu bude dále nově pro obce SMOJ zajištovat společnost DIMATEX CS, spol. s.r.o

Ostatní

 • Ostatní Rada města odvolala ředitelku MZK a připravuje vyhlášení nového výběrového řízení na tuto pozici