Náklady na službu senior taxi

Město Jeseník patří mezi několik málo vybraných měst v České republice, které nabízí svým občanům službu senior taxi. Díky té mohou registrovaní senioři po dosažení 73 let věku využívat dotovanou přepravu po městě. Princip úhrady je jednoduchý, senior zaplatí za 1 jízdu fixní částku 30 Kč a zbytek doplatí město Jeseník ze svého rozpočtu. Aktuálně nastavená pravidla umožňují registrovanému jesenickému seniorovi využít až 6 jízd za měsíc na vybraná místa, jakými jsou úřady, nemocnice, obchody, pošta a další. Zastupitelstvo města na tuto službu vyčlenilo v roce 2024 přes 1 milion korun. Senioři však z této částky uvidí jen zhruba 700.000 Kč. Dalších 350.000 Kč je totiž určeno na roční platbu licence za aplikaci, která službu senior taxi administruje. Jinými slovy, abychom mohli dát našemu seniorovi 100 Kč na senior taxi, zaplatíme soukromé firmě 50 Kč za administraci této transakce. Jen z kraje připomenu, že služba Corrency, která administruje a rozděluje mezi občany 1 milion korun, si účtuje 7%, tedy „jen“ 70.000 Kč. U aplikace senior taxi počítáme aktuálně s 50%, přičemž za vývoj a licence tohoto softwaru, který ovšem není našim majetkem a poskytovatel ho může kdykoliv vypnout, již město Jeseník od roku 2019 utratilo více jak 1 milion korun.  Bohužel, soudě podle diskuze na jednání zastupitelstva, to přijde většině zastupitelům v pořádku. Můj návrh na zastavení takového plýtvání bohužel neprošel (více zde).

Papírová kartička dokázala v podstatě totéž

Původní služba senior taxi fungovala na principu papírových kartiček, kterými se senior prokazoval a na základě kterých se jízda evidovala. Současná aplikace je jen elektronickou obdobou tohoto papírového systému, který navíc umožňuje zadat, odkud a kam byla jízda uskutečněna. Ne každá modernizace je však skutečným pokrokem a hlavně přínosem. Kromě zdlouhavého ťukání do telefonu za volantem, které musí nyní řidiči provádět, zůstává vše při starém. Kdo by čekal sofistikované datové importy do vzájemně komunikujících IT systémů, ten bude zklamán. I nadále funguje paralelní papírová evidence pomocí výjezdů z taxametrů, které pracovníci úřadu ručně zpracovávají a na základě kterých se pak provádí měsíční vyúčtování. Systém dokonce ani výrazněji lépe než papírová kartička nezabrání fiktivně zadané jízdě.

Proč je to tak drahé?

Za co tedy platíme tak vysoký poplatek a proč cena od roku 2019 pětinásobně narostla, i když se v aplikaci žádné zásadní nové funkce ani aktualizace neobjevují, nikdo nezdůvodnil. Respektive zdůvodnil, na zastupitelstvu jsem se dozvěděl, že se platí více proto, protože se více jezdí – logicky. Tomu rozumím u taxikářů, kteří mají s větším počtem jízd větší náklady v podobě PHM, amortizace vozu a odpracovaných hodin. U elektronické aplikace už tolik logiky nespatřuji. A i kdyby hypoteticky skutečně existoval nějaký cenový plán, v rámci kterého by se cena odvíjela od počtu odbavených jízd, našem případě vychází následovně (zdroj dat v tabulce na konči článku):

  • Za 1 jízdu v roce 2019 jsme zaplatili 51 Kč (celkem 1401 jízd)
  • Za 1 jízdu v roce 2020 jsme zaplatili 114 Kč (celkem 1324 jízd)
  • Za 1 jízdu v roce 2021 jsme zaplatili 17 Kč (celkem 4857 jízd)
  • Za 1 jízdu v roce 2022 jsme zaplatili 38 Kč (celkem 7464 jízd)
  • Za 1 jízdu v roce 2023 jsme zaplatili 32 Kč (celkem 8773 jízd)

Nevím, kolik jiných měst by si za těchto cenových podmínek službu objednalo, snad jen Jeseník.

Město není firma a PR a je víc než užitek

Digitalizace veřejné správy a zavádění principů SMART city je bezesporu věcí nezbytnou a i hnutí PRO Jeseník má podporu těchto přístup zakomponovanou ve svém volebním programu. Je správné hledat cesty, jak opustit papírovou byrokracii a zjednodušit život občanům pomocí chytrých technologií. Avšak kvůli pár líbivým PR článkům o pokrokovém Jeseníku nemůžeme rezignovat na základní principy užitku a péči řádného hospodáře. Přesně v tento moment měli zastupitelé bouchnout do stolu a říct „tak vážení stačilo, dokud nám to někdo nenabídne za třetinovou cenu, tak to dělat nebudeme, na shledanou“. Dát ušetřených 350.000 Kč seniorům a vrátit se k papírovým kartičkám až do té doby, než se najde výhodnější IT řešení. Prostě hospodařit tak, jak by hospodařila každá jiná firma nebo jak hospodaří každý z nás doma. To by teprve děli věci….  

S úctou
Tibor Macík


Zdroje dat: