Aktuality z rady města 11/2023

V pondělí 6.3 proběhlo řádné jednání rady města (11/2023). Přinášíme struční přehled nejzajímavějších bodů.

Stručný přehled hlavních bodů programu

Ekonomika

  • Rada města projednala výsledky hospodaření města za rok 2022 a doporučí je schválit zastupitelstvu města.

Dotace a dary

  • Město Jeseník obdrží finanční dar ve výši 15.000 Kč od společnosti ENESA a.s. na podporu sportu a mládeže.

Majetek města

  • Město Jeseník nabídne k prodeji dva stavební pozemky určené k bytové výstavbě v ulici U Bělidla za vyvolávací cenu od 2200 Kč / m2.

Školství a kultura

  • Rada města se seznámila s výsledky dotazníkového šetření od společnosti SCIO na Základní škole Jeseník. Dokument ke stažení zde.
  • Rada města jmenovala členy komise pro vyhlášené konkurzní řízení na ředitelku MŠ Křížkovského.
  • Rada města chválila novou organizační strukturu organizace MKZ, která byla snížena o 1 pracovní úvazek s platností od 7.3.2023
  • Byl schválen pronájem prostranství na Masarykově náměstí a stánků za účelem pořádání farmářských trhů (9x v roce 2023) a vánočních trhů spolku Sudetikus.