Vše o volbách na jednom místě

Dnes začínají volby do městského zastupitelstva, proto jsme pro Vás připravili souhrn těch nejdůležitějších informací.

☑️ Hlasovat můžete v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00

☑️ Svůj volební okrsek a k němu určenou volební místnost máte uvedenou na obálce s hlasovacím lístkem, který jste obdrželi na adresu svého trvalého bydliště. Všechny okrsky také naleznete zde: https://bit.ly/2yhgCum

☑️Pokud nemáte obálku s volebním lístkem, dostanete ji ve své volební místnosti

⚠ K volbám si nezapomeňte vzít občanský průkaz!

☑️ Pokud se ze závažných (zejména zdravotních) důvodů nemůžete dostavit do hlasovací místnosti, můžete požádat městský úřad o hlasování mimo volební místnost. Stejná možnost platí i v den konání voleb, kdy může volič požádat přímo okrskovou volební komisi. Chcete-li využít služeb přenosné volební schránky kontaktujte: Ing. Štěpán Šikula (722 987 472) nebo Mgr. Radim Otýpka (601 698 089)

☑️ Kontakty na volební místnosti a další informace týkající se voleb také naleznete zde https://bit.ly/3DJCqlv

Komunální volby jsou specifické tím, že umožnují vícero způsobů úpravy volebního lístku. Celkem se nabízí 3 způsoby, jak hlasovat.

1️⃣ Můžete zaškrtnout pouze jedinou stranu – tímto způsobem dáte všech svých 21 hlasů lidem ze zvolené kandidátky. Jedná se o variantu, která nejvíce pomůže konkrétní straně a my budeme rádi, pokud nám tímto způsobem dáte svůj hlas.

2️⃣ Také můžete zaškrtnou pouze jednu stranu, ale ještě k tomu zaškrtnout několik konkrétních kandidátů z jiných stran, kterým také chcete dát svůj hlas – tímto způsobem rozdělíte několik z 21 hlasů konkrétním kandidátům a zbylé hlasy připadnou straně.

3️⃣ Poslední variantou je rozdělení všech 21hlasů napříč stranami jednotlivým kandidátům. Je potřeba být však obezřetný, protože pokud zaškrtnete více jak 21 jmen, lístek se stává neplatný.

✅ Pamatujte na jednoduché pravidlo – Jeden křížek k názvu strany, využijete všechny hlasy a neuděláte chybu.