Jsme PRO revitalizaci sídlišť

Je nezbytné pokračovat v postupné a systematické revitalizaci jesenických sídlišť. V nadcházejícím volebním období by po revitalizaci sídliště 9. května mělo přijít na řadu revitalizace sídliště Pod Chlumem, dále revitalizace sídliště Lipovská a revitalizace okolí panelových domů na ulici Dukelská či Nábřežní. Péče o veřejná prostranství, komunikace, parky, hřiště a základní infrastrukturu je základní povinností města, která by neměla být upozaděna kvůli jiným investičním činnostem a voličsky lákavým akcím. Jsme pro v těchto aktivitách i nadále pokračovat a přisuzovat jim prioritu.