Jeseník jako regionální lídr

Jeseník jako regionální lídr

✅ Chceme, aby se Jeseník stal plnohodnotným a silným lídrem regionu, a to zejména v otázkách cestovního ruchu, dopravní obslužnosti a odpadového hospodářství.

Cestovní ruch a lázeňství

⛲️ Cestovní ruch je pro Jeseník, ale i celý region podstatné téma. Jeho rozvoj závisí na tom, jak moc budou zástupci měst, obcí a organizace destinačniho managementu jednotní. V současné době jsou vztahy mezi Jeseníkem a zúčastněnými stranami nalomené, proto je třeba provést nápravu.

Dopravní obslužnost regionu

🚎 Dopravní obslužnost regionu je také zásadní téma. Řídí ji organizace zřízena Olomouckým krajem, který z ekonomických důvodu tlačí na snižování počtu vlakových spojů a redukci autobusových linek. Nesmíme společně se starosty z regionu těmto tlakům podlehnout a rozsah dopravní obslužnosti musí zůstat minimálně zachován.

Odpadové hospodářství

♻️ Od roku 2030 je uzákoněn zákaz skládkování komunálního odpadu. Chceme společně s nezávislými experty na odpadové hospodářství nalézt optimální varianty řešení pro celý region Jesenicka a společně se všemi starosty vybrat tu nejvhodnější cestu, kterou se po roce 2030 v tomto směru vydáme.

✅ Budeme usilovat o předsednictví města Jeseník ve Sněmu města a obcí Jesenicka, abychom regionální témata pevně uchopili a aby se město Jeseník stalo oporou a přirozeným partnerem pro města, obce a ostatní subjekty v celém regionu Jesenicka.