Aktuality z rady města 7/23

V pondělí 6.2 proběhlo řádné jednání rady města (7/2023). Přinášíme struční přehled nejzajímavějších bodů.

Stručný přehled hlavních bodů programu

Ekonomika

  • Rada města schválila Základní škole Jeseník použití 200.000 Kč z investičního fondu za účelem nákupu a instalace myčky
  • Rada města schválila nový ceník pronájmu společenských prostor v budově IPOS s platností od 6.2.2023
  • Rada města projednala návrh 1. změny rozpočtu města na r. 2023 a doporučila jej ke schválení zastupitelstvu města.

Majetek města

  • Zastupitelstvu bylo doporučeno schválit opětovné zveřejnění záměru prodeje objektu hotelu Slovan.

Rozvoj města

  • Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku v ulici Růžová za účelem vybudování soukromého parkoviště u bytového domu.
  • Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města využít nabídky ÚZSVM ČR na odkup pozemků v k.ú Bukovice z důvodu nevýhodnosti.
  • Bylo rozhodnuto o připojení tepelného čerpadla pro vytápění a ohřev teplé vody pro novostavbu hasičské zbrojnice

Bezpečnost města

Ostatní

  • Rada města udělila výjimku pro provoz zahrádky i v zimním období pro LECOffee – kavárnu Hako
  • Rada města souhlasí s vyvěšením Tibetské vlajky dne 10.3. v rámci kampaně „Vlajka pro Tibet