Nejsme PRO zvýhodňování Montessori

Jsme rádi, že v Jeseníku umíme mladým rodinám nabídnout kromě standardní výuky také alternativu v podobě Montessori vzdělávání. Tento systém si rozhodně právem zaslouží svůj prostor v nabídce našich škol a je důkazem, že i na vzdělání lze nahlížet novým, inovovaným způsobem. Bohužel se však také stále častěji setkáváme s názorem rodičů, ale i odborné a laické veřejnosti, že tento program je zvýhodňován na úkor žáků ve standardních třídách. Řada rodičů také stále ještě přesně neví, co Montessori vzdělávání znamená, jak funguje a komu je určeno. Nechceme, aby docházelo k pocitu nerovnosti, a proto na tomto místě chceme slíbit, že naše hnutí, stejně jako v čemkoli jiném, odmítá pozitivní diskriminaci a bude na Montessori vzdělávání vždy pohlížet stejným metrem, jako na standardní vzdělávací programy. Navíc budeme usilovat o osvětu alternativního vzdělávání lidem.