Aktuality z rady města 27/22

V pondělí 5.12 proběhlo čtvrté jednání rady města. Přinášíme struční přehled nejzajímavějších bodů.

Stručný přehled hlavních bodů programu

Ekonomika

 • Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočet města na rok 2023 v celkovém objemu  339 milionů Kč, z toho příjmy 309 milionů Kč, výdaje 339 milionů Kč a financování 29 milionů Kč.
 • Rada města přijala úsporná opatření na rok 2023 z důvodu zvýšení cen energií, spočívající v omezení veřejného osvětlení v době od 00:00 do 4:00

Dotace a dary

 • Rada města schválila slevu ve výši 30% na výpůjčku sálu IPOS pro pořádání akce Štěpánská 2022
 • Rada města schválila poskytnutí dotace provozovateli ledové plochy ve výši 2 miliony korun
 • Rada města schválila bezúplatný převod nepotřebného sportovního vybavení klubu Force team Jeseník

Rozvoj města

 • Rada města schválila uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na dodávku a instalaci FVE na střechu budovy IPOS
 • Rada města schválila uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na opravu vodoinstalace a rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Jeseník
 • Rada města zřídila „bytovou komisi“, „komisi pro bezpečné město“, „komisi pro rozvoj města a komunitní plánovaní“, „komisi pro vzdělávání a sport“, „kulturní komisi“ a „investiční komisi“ včetně jmenování jejich členů a předsedy
 • Rada města schválila východiska pro návrhovou část strategického dokumentu „Plán udržitelné městské mobility v městě Jeseník

Ostatní

 • Byli jmenování zástupci města ve sdruženích Mikroregion Jesenicko (Václav Urban), Euroregion Praděd (Tomáš Vlazlo), Jeseníky – sdružení cestovního ruchu (Tibor Macík)
 • Byl schválen program zastupitelstva města (3/2022), které proběhne ve čtvrtek 15.12.2022 od 15:00 v budově IPOS.