Aktuality z rady města 25/22

V pondělí 14.11 proběhlo druhé jednání rady města. Přinášíme proto struční přehled nejzajímavějších bodů.

Stručný přehled hlavních bodů programu

Dotace a dary

  • Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit alokaci prostředků na dotace z rozpočtu města pro rok 2023 ve výši 5.000.000 Kč. V oblasti sportu došlo k navýšení dotačních prostředků ze 2 milionů na 3 miliony, ostatní dotační oblasti zůstávají v podstatě beze změny.
  • Rada města schválila podání dotační žádosti na financování projektu „Rozšíření služeb eGovernmentu města Jeseník

Rozvoj města

  • Rada města navrhla ke schválení zastupitelstvu určeného zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace města Jeseník pro období 2022-2026
  • Rada města navrhla ke schválení zastupitelstvu akční plán rozvoje města na období 11/2022-11/2023
  • Rada města doporučuje zastupitelstvu města realizovat projekt pro zřízení dětské skupiny, spočívající v revitalizace budovy bývalého sídla Městské policie

Majetek města

  • Rada města doporučila zastupitelstvu města znovu vyhlášení záměru prodeje kotelny na ulici Husova za novou cenu kvůli předchozímu nezájmu
  • Rada města doporučila zastupitelstvu města znovu vyhlášení záměru prodeje vlastnického podílu k nemovitosti v Dolním Fořtu za novou cenu kvůli předchozímu nezájmu

Sport

  • Rada města nechá vypracovat komparativní analýzu financování sportu v rámci sportovního benchmarkingu.
  • Rada města odsouhlasila ceník a provozní dobu multifunkčního kluziště pro sezónu 2022/2023