Aktuality z rady města 24/22

V úterý 1.11 proběhlo první jednání rady města v novém složení po ustavujícím zastupitelstvu. Přinášíme proto struční přehled nejzajímavějších bodů.

Stručný přehled hlavních bodů programu

Dotace a dary

  • Modrá školka obdrží 320.000 Kč z nadace ČEZ v rámci grantového řízení „Oranžové hřiště“
  • Olomoucký kraj poskytne dotaci 71.967 Kč na pořízením a výměnou ochranných sítí na fotbalovém hřišti v Jeseníku. K předpokládané výměně doje ještě před koncem letošního roku.
  • Město Jeseník poskytne slevu z nájmu sálu v budově IPOS Klubu sportovního tance z.s. za účelem pořádání akce Závěrečný veneček.
  • Město Jeseník obdrží od společnosti ČEZ příspěvek ve výši 20.000 Kč na realizaci akce Rozsvěcení vánočního stromu dne 27.11.2022
  • Rada města schválila roční bezplatný pronájem budovy „staré knihovny“ Sboru Křesťanského společenství Jeseník za účelem provozování humanitárního skladu oblečení pro uprchlíky z Ukrajiny a sociálně potřebné spoluobčany.

Rozvoj města

  • Rada města schválila vyhlášení opakovaného výběrového na realizaci akce revitalizace proluky u tržnice, spočívající ve výstavbě rezidenčního parkoviště, zpevněných ploch, doplnění veřejného osvětlení, výsadbě stromů, keřů a doplnění zeleně.

Majetek města

  • Rada města schválila vyhlášení opakovaného výběrového na realizaci akce Oprava vodoinstalace a rekonstrukce sociálního zařízení budovy ZŠ Jeseník na ul. B. Němcové v Jeseníku.

Cestovní ruch

  • Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci dotačního projektu Toulky pohraničím, zahrnující obnovou značení dvou turistických okruhů v městě Jeseník.
  • Rada města s drobnými změnami schválila pokračování vydávání bezplatného měsíčníku Naše město a vyhlášení výběrového řízení na tiskové služby pro nadcházející 2 roky.