Rekonstukce úpravny vod

Úpravna vody v Adolfovicích je strategickým a nenahraditelným vodním zdrojem. Vznikla v 60. letech minulého století a jen kosmetickou rekonstrukcí prošla v začátkem 90. let. Větší a časem stále nutnější rekonstrukcí neprošla právě v době, kdy ji provozovala jesenická společnost JVS a která si namísto peněz vybraných od občanů z vodného a stočného určených právě na rekonstrukce a obnovu vodních zdrojů, vodovodu a kanalizace tyto peníze užívala pro sebe. Ostatně, co za tu promarněnou dobu udělal čas, co jsme po firmě JVS zdědili a proč je nutné rekonstrukci úpravny uskutečnit, můžete sami posoudit na přiložených fotkách.

Současná technologie úpravny navíc již nesplňuje přísné hygienické limity pro pitnou vodu, které bývají překračovány v období tání nebo přívalových dešťů. Rekonstrukce je tedy nutná i z toho důvodu, aby se k odběratelům dostala bezpečná a nezávadná pitná voda, jejíž kvalita bývá, zejména v dnešní době extrémních klimatických změn, více ohrožena. Modernizace navíc umožní vodu méně chlórovat, což je také pozitivní, nebo ne?

Na základě transparentního výběrového řízení, do kterého se přihlásilo celkem 6 firem, bude rekonstrukce úpravny stát 74 milionů korun, což je za takovou rekonstrukci při dnešních cenách stavebních prací a materiálů běžná cena. Celou jednu polovinu, tedy 37 mil., zaplatí Ministerstvo zemědělství a druhou půlku vodohospodářská společnost. Odběratelů se to dotkne tak, že po kolaudaci stavby za dva roky dojde k navýšení ceny vody o 3 koruny, která navíc půjde ihned zpět do rekonstrukce někdy až sto let starých trubek v zemi. Jen pro představu, nyní občan Jeseníku zaplatí za vodu 75 Kč/m3, přičemž celorepublikový průměr je 91 Kč. Zda je navýšení o 3 koruny v této souvislosti moc nebo málo posuďte sami.

Další informace naleznete zde: https://vakjes.cz/novinky/136-rekonstrukce-uv-adolfovice.html