Aktuality z rady města 23/22

V pondělí 10.10 proběhlo pravděpodobně poslední zasedaní rady města před ustanovujícím zastupitelstvem, které je naplánováno na čtvrtek 20.10.2022.

Stručný přehled hlavních bodů programu

Dotace a dary

  • Rada schválila poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč spolkům Kočky v nouzi na Jesenicku a Jesenické tlapky.  
  • Rada dala souhlas příspěvkové organizaci MKZ k podání žádosti na MKČR na dotaci ve výši 380 tis. Kč (se spoluúčastí 30%) na projekt Současné umění pro Jesenicko.
  • Rada města odsouhlasila přijetí daru ve výši 35 tis. Kč od Olomouckého kraje za 1. místo v soutěži o keramickou popelnici. Dar bude využit na zvětšení vhazovacích otvorů u nevyhovujících nádob na tříděný odpad.
  • Rada města odsouhlasila poskytnutí slevy z nájmu příspěvkové organizaci MKZ na akci Prodloužená taneční a Závěrečná taneční

Rozvoj města

  • Rada města schválila uzavření dohody se společností Kaufland o společné úhradě nákladů na vypracování urbanistické a architektonické studie pro vybudování chodníku na místě současné zkratky od sídliště Lipovská podél řeky Staříč
  • Rada města schválila pronájem pozemku společnosti IKEA v lokalitě zóny Za Podjezdem za účelem provozování služby IKEA – klikni a vyzvedni.