Dotace 1500 Kč pro každé jesenické dítě

Zastupitelstvo města (3/2023) schválilo zavedení nové dotace ve výši 1500 Kč pro každé dítě na volnočasové aktivity.

Ačkoliv město Jeseník každoročně dotuje několika miliony sportovní oddíly, organizace volného času, umělecké školy a doplácí také ztrátu z provozu sportovišť, to vše, aby rodiče dětí platili za roční členské příspěvky co nejméně, nově by se měli proplácet i samotné příspěvky. Jedním z argumentů je složitá finanční situace obyvatelstva, inflace a omezování výdajů domácností na volnočasové aktivity dětí. Návrh projednala a doporučila ke schválení komise pro občanské záležitosti i komise pro rozvoje města. Na poslední jmenované komisi dokonce zazněl i úsměvný nápad, že by se příspěvky měli vztahovat na studují děti do 26 let. Schválený návrh však nakonec počítá jen s nárokem pro děti do 18 let.

Níže uvádím několik důvodů, proč považuji tento návrh za špatný a proč jsem jej na zastupitelstvu zastupitelstvu nedoporučil ke schválení.

Město nemá rozdávat peníze

Rozhodně si nemyslím, že by město mělo ze svého omezeného rozpočtu rozdávat peníze. Minimálně ne přímou formou do ruky občanům – voličům. Žijeme ve státě s poměrně robustním sociálním systémem a fungujícím ministerstvem práce a sociálních věcí, které polyká největší část státního rozpočtu (36,8% – 858,1 miliard Kč v roce 2023) a které má dostatek nástrojů na to, aby sociálně potřebným poskytlo odpovídající finanční zabezpečení. Zvláště pak v době extrémně nízké zaměstnanosti (ČR druhá nejnižší v EU). Město má stavět infrastrukturu, revitalizovat sídliště, rozvíjet sportoviště a kulturní zařízení, budovat občanskou vybavenost, stavět parkoviště, připravovat parcely pro soukromou bytovou výstavbu a podporovat klíčové spolky, organizace a instituce. Je toho mnoho, co v Jeseníku chybí nebo je potřeba opravit a vybudovat, soustřeďme se proto na priority, ne na plnění peněženek voličům.

1. Nejedná se podporu sportu a volnočasových aktivit

Ačkoliv může být tato dotace prezentována jako podpora sportu nebo volnočasových aktivit a kdekdo by nad tímto návrhem mohl mávnout rukou s tím, že se přeci jedná o peníze na sport a kulturu, opak je pravdou. Technicky žádné nové peníze do sportu ani jinam nepůjdou. Je to hra s nulovým součtem. Oddíly i organizace dostanou na svou činnost stále stejně. Jediný rozdíl bude v tom, že rodiče ušetří, protože z městské kasy dostanou do své soukromé peněženky peníze navíc. František bude i nadále chodit do basketbalu a flétny, oba spolky od jeho rodičů dostanou stejný roční příspěvek, se kterým budou hospodařit, jen rodině zůstane o 1500 Kč ročně navíc. Na nákupy v kauflandu, na benzín do auta, na nájem, na dovolenou, na oblečení pro Františka, na kapesné, na pivo, na cigarety…. Kdo ví, kde peníze nakonec skončí.

2. Počet sportující dětí roste

Důvodová zpráva uvádí, že „díky současné ekonomické situaci omezuje pětina rodin výdaje na vzdělávání a aktivity svých dětí“. Zdroj a místo sběru dat uveden není. Dostupná data Jesenických sportovních oddílů jsou však v přímém rozporu s tímto tvrzením a dokazují přesný opak. V roce 2023 vykázaly sportovní oddíly 667 sportujících dětí z města Jeseník. V roce 2022 jich přitom bylo jen 458, což je úctyhodný nárůst o 45%. O něco více dětí sportovalo v roce 2021, zde bylo registrováno 493 dětí, i v tomto srovnání však můžeme hovořit o 35% nárůstu.  Počet sportujících dětí tedy roste.

3. Nezaměstnanost klesá

Jeseník se stává premiantem v procentu nezaměstnaných osob. Nezaměstnanost se zde dlouhodobě pohybuje mezi 3-4%, přičemž květnová nezaměstnanost byla pouze 3,4% a celorepublikový průměr byl 3,5%.  Na 1 volné pracovní místo nyní vychází 1,4 uchazeče. Je to neporovnatelně lepší stav, než jaký zde léta panoval. Například v roce 2014 byla nezaměstnanost v Jeseníku mezi 8-11% a na jedno pracovní místo připadalo 20 uchazečů. Je tedy potřeba právě teď přicházet s pro-inflačním rozdáváním peněz?

4. Administrace dotací

Principem dotace je, že každé dítě obdrží 1500 Kč na speciální kartu, kam rodiče doplatí 500 Kč z vlastních prostředků (25%). Peníze z karty bude následně možné utrácet u místních sportovních oddílů, uměleckých škol a organizací volného času. V prvním roce má být vyčleněna a rozdělena z rozpočtu města částka 1 milion korun. Administrátorem by měla být soukromá společnost CorCo Systems a.s, která bude prostřednictvím svého systému lokální ekonomiky s názvem „Corrency“ distribuovat finanční prostředky. Poplatek je 7% z rozdělované částky, v prvním roce tedy 70 tisíc. Pokud chceme za každou cenu rozdávat peníze rodinám a domácnostem, nebylo by levnější a snazší proplatit členský příspěvek přímo oddílu? Tak, že by oddíl vykázal jednou ročně počet sportujících dětí a vyfakturoval městu členský příspěvek. Pokud by byla průměrná výše ročního členského příspěvku 600 Kč a sportuje v letošním roce 667 dětí, vyšlo by to městský rozpočet „jen“ na 400.200 Kč. S 25% účastí rodičů pak jen na 300.150 Kč. A ještě by se ušetřila provize soukromé firmě Corrency.

5. Skutečná podpora sportu nás teprve čeká

Jak již bylo nakousnuto v úvodu, město Jeseník poskytuje ročně dotace v objemu 3 milion korun na činnost sportovním oddílům a dále dofinancovává ztrátu z provozu sportovišť. Fotbalový stadion částkou 1,5 milionu Kč ročně, sportovní halu částkou 1,5 milionu Kč ročně, kluziště částkou 1 milionu Kč ročně, městské koupaliště částkou 1,5 milion Kč ročně, wellness částkou 1,5 milionu ročně atd. Skutečné výzvy nás však teprve čekají. Trávníku na fotbalovém hřišti skončila atestace a nový stojí 15 milionů. I když se čeká na vhodnou dotaci, městská kasa se alespoň pár milionové spoluúčasti pravděpodobně nevyhne. Dlouhodobě se také mluví o potřebě modernizace nevyhovující fotbalové tribuny. Stále nemáme a asi zatím ani nebudeme mít zastřešené kluziště, natož plnohodnotný stadion. V neposlední řadě visí čím dál tím větší a akutnější otazník nad krytým koupalištěm. V nejbližší době se také budou muset zastupitelé vypořádat s žádostí FK Jeseník o nemalé navýšení dotace. Klub postoupil do divize a nově mu bude chybět v rozpočtu na činnost 2 miliony korun ročně. Pokud tedy nyní máme v rozpočtu nalezen 1 milion korun navíc, nebylo by lepší adresně a věcně podpořit konkrétní sport, než posílat peníze do peněženek voličům a za pár měsíců hledat další miliony?

Shrnutí a závěr

Předložený návrh vnímám jako snahu o naplnění volebního slibu, který byl dán voličům. Je pochopitelné, že právoplatný vítěz voleb bude usilovat o naplnění svého volebního programu a je to zcela v pořádku. Je však úkolem nás ostatních, abychom udrželi rozpočtovou odpovědnost, přistupovali k návrhům racionálně a volili cestu zdravého rozumu – tedy přesně tak, jak jsme naopak zase slibovali voličům my.

S úctou
Tibor Macík

Záznam z Jednání zastupitelstva k danému bodu