Aktuality z rady města 28/22

V pondělí 19.12 proběhlo pravděpodobně poslední letošní jednání rady města. Přinášíme struční přehled nejzajímavějších bodů.

Stručný přehled hlavních bodů programu

Ekonomika

  • Rada města schválila rozpočet na rok 2023 zřízeným mateřským školkám, základní škole, základní umělecké škole, SVČ Duha, MKZ Jeseník a CSS Jeseník

Dotace a dary

  • Rada města schválila bezplatné přijetí daru v podobě patnácti kusům dřevěných křížů tvořících Křížovou cestu na Křížovém vrchu v Jeseníku

Rozvoj města

  • Rada města schválila výběr dodavatele investiční akce Proluka u tržnice, která by měla být zahájena v dubnu 2023
  • Rada města schválila uzavření dodatku č.120 k mandátní smlouvě s TSJ, kterým se pro rok 2023 sjednává rozsah údržby a správy majetku v oblasti místních komunikací, veřejné zeleně, hřbitovů,  veřejného osvětlení, dětských hřišť a sportovišť města a realizace konkrétních akcí.

Ostatní

  • Rada města schválila nový ceník pronájmu společenských prostor v budově IPOS pro rok 2023 a udělila pravomoc oddělení majetku rozhodovat na základě žádosti zájemce o poskytnutí slevy do výše 50%
  • Rada města schválila bezplatný vstup na kluziště 24.12.2022 (kdokoliv), 1.1.2023 (kdokoliv) a 31.1.2023 (pouze děti a studenti „za vysvědčení“)