Jsme PRO zbourání úřadu na ulici Tovární

V příštím volebním období budeme prosazovat zbourání provozně již nevyhovující, zastaralé a energeticky velmi náročné budovy Městského úřadu na Tovární ulici za budovou hotelu Slovan a přesun úřadu do budovy IPOS.

Energetické náklady na provoz budovy činily ve starých cenách přes 1 milion korun ročně. Přesunem úřadu by došlo k významné finanční úspoře. Občané by navíc nemuseli přebíhat mezi úřady a vše by vyřešili pod jednou střechou. Mimo to by se v centru města uvolnil strategicky významný a rozsáhlý pozemek, umožňující další urbanistický rozvoj.