Aktuality z rady města 8/2023

V pondělí 20.2 proběhlo řádné jednání rady města (8/2023). Přinášíme struční přehled nejzajímavějších bodů.

Stručný přehled hlavních bodů programu

Dotace a dary

 • Město Jeseník obdrží dotaci ve výši 340 tis korun na provoz Infocentra od Mikroregionu Jesenicko na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy
 • Městský bál sponzorským příspěvkem podpoří TSJ a.s. částkou 50.000 Kč a PL Medical s.r.o částkou 74.000 Kč
 • Rada města souhlasila s bezplatnou zápůjčkou sálu IPOS organizaci MKZ Jeseník za účelem pořádání Městského bálu
 • Rada města souhlasila s bezplatnou zápůjčkou sálu IPOS organizaci ZUŠ Jeseník za účelem pořádání Jarního dechového koncertu mladých
 • Město Jeseník bude žádat o neinvestiční dotaci MPSV na realizaci prorodinných aktivit v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2023
 • Město Jeseník bezúplatně daruje zahradnický prvek „Páv“ mateřské školce Karla Čapka.

Majetek města

 • Město Jeseník nabídne k pronájmu byt o velikosti 2+1 (69m2) na ulici Tylova určený k sociálnímu bydlení.
 • Město Jeseník nabídne byt o velikosti 3+1 (120m2) na ulici Dukelská určený ke komerčnímu nájmu.

Rozvoj města

 • Město Jeseník vyhlašuje výběrové řízení na činnost městského architekta
 • Rada města zrušila výběrové řízení na zajištění vydávání měsíčníku Naše město. Po doplnění nových podmínek bude výběrové řízení zveřejněno znovu.
 • Rada města chválila 121 dodatek k mandátní smlouvě s TSJ, kterou dojde k navýšení plateb na veřejnou zeleň, místní komunikace a hřbitovy.
 • Město uzavře smlouvu se státním pozemkovým na pronájem pozemku za účelem realizace investiční akce „Točna na ul. Alšova v Jeseníku“

Ostatní

 • Z důvodu uplynutí 6letého funkčního období, rada města vyhlašuje konkurzní řízení na pozici ředitele MŠ Jiráskova.
 • Rada města schválila směrnici „O ochraně oznamovatelů“ (whistleblowingu)
 • Ve společných prostorách budovy IPOS přibude kávomat, který nabídne návštěvníkům náhradní občerstvení za rekonstruovanou „kantýnu“.
 • MKZ získalo souhlas k použití investičního fondu na nákup nového zvukového procesoru do kina Pohoda v předpokládané hodnotě 220 tisíc Kč jako náhrady za původní nefunkční a neopravitelný.