Aktuality z rady města 6/23

V pondělí 30.1 proběhlo řádné jednání rady města (6/2023). Přinášíme struční přehled nejzajímavějších bodů.

Stručný přehled hlavních bodů programu

Ekonomika

  • Rada města schválila navýšení ceníku úhrad za ubytování a stravu v Centru sociálních služeb Jeseník s účinností od 1.3.2023
  • Rada města schválila navýšení ceníku nájemného a pachtovného za užívání pozemků v majetku města s platností od 1.2.2023.

Dotace a dary

  • Rada města projednala návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města pro rok 2023 pro oblasti sportu, kultury, sociální oblasti a životního prostředí. Z alokované částky 5 milionů bylo v rámci 1. kolo přímo schváleno nebo bylo zastupitelstvu města doporučeno schválit dotace v souhrnné výši 4 347 tisíc . Do druhého kola zůstává k rozdělení 658 tisíc Kč.
  • Byla odsouhlaseno zřízení dětského koutku s potřebným vybavením v prostorách budovy IPOS v rámci poskytnuté dotace Olomouckým krajem.
  • Rada města dala souhlas Sboru dobrovolných hasičů na podání dotační žádosti na pořízení nové radiokomunikační techniky.

Rozvoj města

  • Rada města neschválila realizaci záměru na vybudování systému měření kvality ovzduší kvůli vysokým provozním nákladům.
  • Město Jeseník zahájilo výběrové řízení na dodavatele nových lamp veřejného osvětlení za účelem dosažení efektivnějšího svícení a úspory elektrické energie. Celkově dojde k výměně 361 svítidel.

Ostatní

  • Rada města vyhlásila výběrové řízení na pozici ředitel MKZ. Uchazeči naleznou více podrobností zde.
  • Rada města udělila výjimku pro provoz zahrádky i v zimním období pro SHAKER Martini & Coctail bar.