Jsme PRO vybudovat chodníku do lázní

Po vybudování chodníku z Jeseníku do lázní volají obyvatelé i turisté již mnoho let. Lázně jsou městskou částí Jeseníku. Nenachází se zde pouze samotné lázně, vojenská ozdravovna a ostatní rekreační zařízení, ale bydlí zde také mnoho obyvatel města. Jsou také volnočasovým a turistickým cílem. Chybějící chodník je nejen každodenní komplikací, ale také potenciálním rizikem a nebezpečím pro chodce. Nebezpečí hrozí především v letních měsících, kdy je celkový pohyb na komunikaci největší. V uplynulém volebním období se však konečně podařilo dostat tuto technicky složitou investiční akci do stádia, kdy je možné začít v podstatě kdykoliv stavět. Nyní se připravuje podání žádosti o dotaci z evropských programů. Ať už dotace dopadne jakkoliv, jsme PRO začít co nejdříve s realizací.