Co s automobily ve městě Jeseník?

Zastupitelstvo města bude rozhodovat o plánu mobility a budoucím postavení automobilové dopravy ve městě. V březnu roku 2022 zadalo město Jeseník ke zpracování Plán udržitelné městské mobility města Jeseník (PUMM). Tento strategický dokument by se měl stát „vodíkem“ pro nastavení udržitelné, bezpečné, pohodlné a efektivní dopravy v městě. Aktuálně byla dokončena analytická část, která mapovala dosavadní stav a celkovou dopravní situaci. Výslednou prezentaci analýzy je možné stáhnout zde a veškeré další informace jsou průběžně zveřejňovány na portále NÁŠ JESENÍK. Na základě zjištěných dat by nyní měla být stanovena vize a scénáře mobility, podle které se začne PUMM realizovat a zavádět do praxe.

Zastupitelé si na nadcházejícím jednání zastupitelstva (2/2023 dne 13.3.2023) budou volit mezi těmito variantami:

Scénář mobility A)

Podporující všechny druhy dopravy, včetně automobilové

Scénář předpokládá rozvoj dopravní infrastruktury a dopravní politiky zaměřené na podporu využívání individuální automobilové, pěší, cyklistické i veřejné dopravy. Zásadními kroky scénáře je rozvoj infrastruktury pro automobilovou dopravu, pěší a cyklistickou dopravu.

V automobilové dopravě bude především řešena bezpečnost a výkonost křižovatek, zkvalitnění komunikací pro automobilovou dopravu. Při rozhodování o volbě dopravního prostředku bude automobil pro většinu cest časově nejvýhodnějším dopravním prostředkem.

Nabídka bezbariérové, bezpečné, kvalitní a nové infrastruktury pro pěší i cyklisty dokáže zachovat stávající počty chodců a cyklistů, avšak s kombinací vstřícné, kapacitní a kvalitní infrastruktury pro automobilovou dopravu nedokáže přesvědčit stávající řidiče ke změně svých dopravních zvyklostí, u kterých stále bude vítězit rychlost přepravy a pohodlí.

Scénář mobility B)

Omezující automobilovou dopravu ve městě

Aktivní politikou zaměřenou na rozvoj a propagaci udržitelných dopravních módů, rozvoj dopravní infrastruktury pro pěší a cyklisty a rozvoj veřejné dopravy bude podpořena změna poměru dopravního chování.

Zásadními kroky scénáře je optimalizace a zklidnění sítě infrastruktury pro automobilovou dopravu, řešení bezpečnostních závad na křižovatkách, omezení automobilové dopravy v centru města a vybraná restriktivní opatření parkování v centru města, rozvoj cyklistické a pěší infrastruktury, rozvoj a podpora systému veřejné dopravy.

Cílem scénáře je získat více pobytového prostoru, vytvořit uživatelsky přívětivější, atraktivní, komfortní, bezbariérovou a bezpečnou infrastrukturu pro pěší, rozšířit cyklistickou infrastrukturu na úkor prostoru pro automobily, vytvořit záchytná parkoviště P+R se zajištěním návazné infrastruktury a veřejné dopravy, rozvíjet veřejnou dopravu a restrikcemi potlačit vnímání automobilové dopravy jako nejpohodlnějšího dopravního prostředku.

Očekávaná diskuze

I když rada města doporučila zastupitelstvu města schválit scénář B, názory rozhodně nejsou jednotné. Svůj názor budou mít možnost vyjádřit všichni přítomní zastupitelé a přítomní občané. Jaký je Váš názor? Napište nám nebo přijďte zapojit do diskuze na jednání zastupitelstva.