Volební program

Mandátní období 2022 - 2026

Neslibujeme ani hory, ani doly. Stejně jako v předchozích letech přichází s věcným programem, zaměřeným na oblasti, které můžeme v rámci komunální politiky reálně ovlivnit a které bude možné v následujících čtyřech letech změnit. Jsme přesvědčeni, že primární úlohou města je péče o svěřený majetek, zodpovědné hospodaření, smysluplný a udržitelný rozvoj městské infrastruktury, podpora podnikání a občanů. Město provozuje školy a školky, sportoviště, zajištuje kulturu, úklid a pořádek ve městě. I nadále se proto držíme primárně těchto témat. Pokud nechceme žít v zadluženém městě, je potřeba si uvědomit, že investiční možnosti města Jeseník jsou bez případných dotací v řádu 30 milionů korun ročně. Kandidátů slibujících stamilionové investice do všeho možného se proto také nezapomeňte ptát, kde na to vezmou.