PRO Jeseník

Stále nejsme a nebudeme politickou stranou

Jsme volné uskupením lidí s vlastním názorem a selským rozumem, kteří  již 12 let hájí zájmy města Jeseník a jeho občanů. Jste také PRO Jeseník?

 Pokračovat

Kandidáti za hnutí PRO Jeseník 

Komunální volby 2018

Představujeme Vám naše kandidáty do městského zastupitelstva ve volebním období 2018-2022. Najdete mezi nimi zástupce různých profesních skupin - ekonomy, manažery, techniky, lékaře, učitele, podnikatele, zaměstnance i zaměstnavatele.

Věkový průměr kandidátky je 44 let, nejmladším kandidátům je 21 let, nejzkušenějšímu 64 let. Mezi kandidáty je 9 žen16 mužů.  

Ing. Václav Urban

33 let | Krajský referent dopravy

Ing. Tibor Macík

31 let | Stravovací ředitel PLL

Mgr. Vendula Poláchová

31 let | Projektová manažerka

Petr Muzikant

47 let | Projektant

Ing. Vít Dorničák Ph.D.

41 let | Technický inspektor

Ing. Radomír Kuba

59 let | Podnikatel

Pavel Seidl

34 let | Televizní technik

Ing. Eva Jedličková

57 let | Středoškolská učitelka

Dušan Antálek

48 let | Živnostník

Martina Juříková

44 let | Fyzioterapeutka

Ing. Michal Mudra Ph. D.

43 let | Geodet

Ing. Tomáš Horák

33 let | Manažer konstrukční skupiny

MUDr. Eliška Kováčová

31 let | Lékařka

Aleš Macenauer

21 let | Student VŠ

Mgr. Jolana Žižková

Chief Accountant

Martin Beneš

43 let | Podnikatel ve stavebninách

Zdenka Lebdušková

64 let | Důchodce

Ing. Ivo Pospíšil

64 let | Stavební dozor

Mgr. Leona Bačovská

52 let | Středoškolská učitelka

Ing. Libor Halas

42 let | Obchodní zástupce

Ing. Veronika Peštuková

53 let | Ekonom

Mgr. David Raif

46 let | Advokát

Ing. Ladislav Cabadaj

51 let | Referent obce Česká Ves

Jan Prejda

55 let | Ředitel obecních služeb

Ing Lenka Bělíčková

40 let | Ředitelka VAK Jesenicka, a. s.